News Update

News in Asia

Month: December 2018

การเพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นและการสังเคราะห์โปรตีน

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนูถูกส่งกลับไปยังบริบทที่ก่อนหน้านี้สร้างหน่วยความจำใหม่ขึ้น พวกเขาพบว่าห้านาทีหลังจากหนูเป็นอีกครั้งที่สัมผัสกับบริบทเซลล์เอ็นแกรมใน gyrus dentate ฮิบโปได้มากขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าได้ง่ายกว่าในหนูที่ได้รับการสัมผัสสามชั่วโมงก่อนหรือในหนูที่ไม่ได้อีก สัมผัสเลยการทดลองต่อมาแสดงให้เห็นว่าความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

December 12, 2018