News Update

News in Asia

Month: June 2018

ค้นหา MH370 ที่พบซากเรือเก่า

หน่วยงานทางทะเลของออสเตรเลียได้ออกประกาศเตือนเมื่อ 83 ภาชนะบรรจุที่ส่งออกจากเรือนอกชายฝั่งนิวเซาธ์เวลส์ ผลิตภัณฑ์สุขาภิบาลหน้ากากและผ้าอ้อมผ่าตัดได้เริ่มล้างขึ้นบนชายหาดทางตอนเหนือของซิดนีย์ มีความกังวลว่าสินค้าอาจเป็นอันตรายต่อปลาวาฬและสัตว์อื่นหากกลืนกิน คอนเทนเนอร์ดังกล่าวร่วงลงเรือที่ไต้หวันซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในทะเลเดสมอน

June 2, 2018