สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้

By:

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ ตั้ง อยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ ตามเส้นทางสายสกลนคร-นครพนม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะบูชาของชาวไทยโส้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพซึ่งช่วยคุ้มครองชาวไทยโส้ ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ ของชาวไทยโส้ซึ่งอพยพมาจากฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขง มีแผ่นป้ายเขียนข้อความภาษาของชาวไทยโส้เปรียบเทียบกับภาษาไทย

ให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวอักษร และสำเนียงการออกเสียง พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าจะพบรูปปั้นเจ้าเมืองกุสุมาลย์ พระอรัญอาสา ผู้สร้างและปกครองเมืองกุสุมาลย์ และรูปปั้นวิถีชีวิตของกลุ่มคน ในอิริยาบทต่างๆ ที่ดูเหมือนจริงมาก ด้านในเก็บรวบรวมของใช้โบราณ ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างถ้วย จาน กระเบื้อง โบราณ , เงินพดด้วง , อุปกรณ์ล่าสัตว์รวมไปถึง อุปกรณ์ทางการเกษตด้วย เครื่องแต่งกายของชนเผ่า จังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าหลายเผ่า เช่น ภูไท ไทย้อ กะเลิง ไทลาว และไทยโส้ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand


Comments are closed.