การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบล็อกเกอร์ไทย

By:

ความพยายามที่จะสนับสนุนและส่งเสริมบล็อกเกอร์ออนไลน์ของ New Gen โดยจัดให้มีฟอรัมเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานของพวกเขา “นายบันยัตกล่าวในแถลงข่าว ในวันพุธ Waroros Rojana ประธานสมาคมเว็บมาสเตอร์ไทยยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของ CP All ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบล็อกเกอร์ไทยเพื่อให้ผู้อ่านได้รับเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมสูง

รองศาสตราจารย์ชนิดาเกษมสุขคณบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันบริหารธุรกิจสถาบันพิษณุโลกกล่าวว่า “จากมุมมองของสถาบันการศึกษาแล้วคณาจารย์ของเราได้ตระหนักว่าโลกดิจิตอลมีผลต่อชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น ถ้าเยาวชน – อนาคตของเราคืออะไร – ใช้เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำหรือลามกคืออนาคตอาจส่งผลเสียต่อ สถาบันสนับสนุนรางวัล Thailand Blog ที่ดีที่สุดในปีพ. ศ. 2561 โดย CP ALL เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนบล็อกรุ่นใหม่สามารถสร้างงานออนไลน์ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์เข้ากับสังคมและเยาวชนไทยในอนาคตได้


Comments are closed.